Ενίσχυση της Διοίκησης της NewCo Α.Ε. με τον Δρ. Παναγιώτη Αγγελόπουλο και τον Δρ. Δημήτρη Τζαννίνη. 

NewCo

Η NewCo A.E. με ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του εξέλεξε τoν Δρ. Παναγιώτη Αγγελόπουλο ως νέο μέλος και Πρόεδρο και τον Δρ. Δημήτρη Τζαννίνη ως νέο μέλος και Αντιπρόεδρο. 

Ειδικότερα, ο Δρ. Παναγιώτης Αγγελόπουλος είναι οικονομολόγος και διεθνολόγος και επιστημονικά ασχολείται με θέματα Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δημόσιας Διοίκησης και Ευρωπαϊκής Οικονομικής Πολιτικής.

Ο Δρ. Δημήτρης Τζαννίνης είναι οικονομολόγος με πλούσια εμπειρία στην τραπεζικό κλάδο, στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, στις χρηματαγορές, στο κλάδο εταιρειών κοινής ωφέλειας, σε διεθνείς οργανισμούς, καθώς και στον σχεδιασμό οικονομικής πολιτικής.

Μέσα από την πολυετή εμπειρία τους και τη βαθιά γνώση των εγχώριων και διεθνών αγορών στόχων στις οποίες απευθύνονται τα προϊόντα τεχνολογίας της NewCo A.E. τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα ενισχύσουν την στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας με πυλώνες την καινοτομία και την εξωστρέφεια. 

Δελτίο Τύπου (PDF)