Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Παντείου Πανεπιστημίου και της NewCo ΑΕ

Πάντειο

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2022

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα στις 16 Μαρτίου του 2022, η Πρύτανής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη και ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της NewCo AE – εταιρείας πρωτοπόρου σε εφαρμογές τεχνολογίας blockchain.

Οι στόχοι του συγκεκριμένου μνημονίου συνεργασίας είναι η από κοινού διεύρυνση των αλλαγών στον ευρύτερο κλάδο της Επικοινωνίας, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στην Πολιτιστική και Δημιουργική βιομηχανία, καθώς επίσης και  η υποστήριξη των φοιτητριών και φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου αναφορικά με την χρήση τεχνολογιών Blockchain/web 3.0 μέσω της λειτουργίας πρότυπων News Rooms και άλλων εργαστηριακών δραστηριοτήτων.

Απώτερο στόχο αποτελεί η προώθηση της συνεργασίας των δύο μερών προς όφελος της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας.

Ενδεικτικά το αντικείμενο της συνεργασίας του Παντείου Πανεπιστημίου και της εταιρείας NewCο  περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Την ενημέρωση των φοιτητριών και φοιτητών για τη σημασία των μεγάλων αλλαγών που επιφέρει η μετάβαση στο Web0 και το blockchain.
  • Τη συνδιοργάνωση κάθε μορφής και είδους εκδηλώσεων, ημερίδων, προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και θερινών σχολείων.
  • Την παροχή από τη NewCo τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη πρότυπου blockchain news room από το Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (MediaLab) χωρίς καμία δαπάνη από μεριάς Παντείου Πανεπιστημίου.
  • Τη συνεργασία των δύο Μερών για την περαιτέρω ανάπτυξη προτύπων, τεχνολογίας και ροών εργασίας (best practice workflows) για την παραγωγή και διακίνηση μέσω του Web0 ειδήσεων και διαφημιστικού περιεχομένου συμβατού με τη νέα αρχιτεκτονική του web 3.0.
  • Την υποστήριξη των εργαστηρίων του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού για την ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση blockchain στο ευρύτερο πεδίο του πολιτισμού.
  • Την επεξεργασία προτάσεων για την εφαρμογή των νέων δεδομένων στη καθημερινή δραστηριότητα των επιχειρήσεων Επικοινωνίας, Μέσων, και Πολιτισμού ώστε να ωριμάζει έτσι η χρηματοδότησή τους.
  • Τη συνεργασία των δύο Μερών για την κατάρτιση ερευνητικών προγραμμάτων.

Επικοινωνία: Τηλ: 210 940 0133, press@newcotech.io, www.newcotech.io

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ NewCo ΑΕ

Ένταξη της NewCo στο Elevate Greece

NewCo

Εγκρίθηκε η συμμετοχή της NewCo ως Επίσημο Μέλος του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων – Elevate Greece, μετά από διαδικασία αξιολόγησης.
Το Elevate Greece αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης, η οποία έχει ως στόχο τη χαρτογράφηση νεοφυών επιχειρήσεων και την υποστήριξη της ανάπτυξής τους, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας.
Η Διοίκηση συνεχάρη τα στελέχη της εταιρείας για την κατάρτιση της πρότασης ένταξης στην πρωτοβουλία εκφράζοντας την ικανοποίηση της για αυτή την επιτυχία. Δήλωσε δε, ότι θα αξιοποιήσει τις όλες δυνατότητες που παρέχονται από την ένταξη στο Μητρώο.
Η ένταξη στο Elevate Greece αποτελεί μια επιπλέον επιβεβαίωση του οράματος της εταιρείας, ότι η απόλυτη ασφάλεια και η πλήρης διαφάνεια, που προσφέρει η τεχνολογία blockchain, μπορούν να εξασφαλίσουν την αναγκαία εμπιστοσύνη στη διακίνηση δεδομένων.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου: Ένταξη της NewCo στο Elevate Greece

Ομιλία στο πλαίσιο διεξαγωγής του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου για το Μέλλον της Προληπτικής Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας

technology

 Η NewCo Α.Ε. συνεισφέροντας συνειδητά και υπεύθυνα στην εξέλιξη της καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο, θα συμμετάσχει στο 2ο Διεθνές Συνέδριο για το Μέλλον της Προληπτικής Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας που θα διεξαχθεί στο Λονδίνο στις 24 και 25 Μαρτίου 2022.

 Ο Πρόεδρος του Ομίλου Aratos, Δρ. Νίκος Μπογονικολός, συνεργαζόμενος από κοινού με τα στελέχη της NewCo Α.Ε., κύριο Εντρίτ Μετάι και Κωνσταντίνο Τσιώμο,  θα απευθύνει ομιλία στους συνέδρους, επί της θεματικής “Healthcare Innovations”, με αντικείμενο την «Πρόβλεψη Covid-19 και άλλων μελλοντικών πανδημιών με τη χρήση τεχνολογίας Blockchain και Internet of Things».

 Η ομιλία θα περιλαμβάνει τις προκλήσεις αναφορικά με την πρόβλεψη μιας νέας πανδημίας, και πώς η γνώση που αποκτήθηκε στα χρόνια του κορονοϊού μπορεί να συνδυαστεί αποτελεσματικά με ρηξικέλευθες τεχνολογίες, όπως το Blockchain και το Internet of Things, ώστε η ανθρωπότητα να μπορέσει να δράσει προληπτικά και αποτρεπτικά ως προς την εμφάνιση μιας νέας απειλής.

Προϊόντικό χαρτοφυλάκιο – έναρξης

technology

‣ Έκδοση ασφαλών και επικυρωμένων εγγράφων από μία πλατφόρμα βασισμένη
στο blockchain

‣ E-health Solution (Tap2SOS). Χρησιμοποιώντας ένα έξυπνο τηλέφωνο και με την
ασφάλεια και προστασία της τεχνολογίας Blockchain, πραγματοποιείται άμεση
ανάκτηση κρίσιμων ιατρικών δεδομένων ενός ασθενούς από άλλο πρόσωπο
(συγγενή, παραϊατρικό πρόσωπο κ.λπ.), με ασφάλεια (COTIC)

‣ Smart shielding. Αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εξασφαλίζοντας
την ακεραιότητα των οικιακών μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας

Διαδικτυακή παρουσίαση

technology

Η σελίδα μας είναι έτοιμη και σας περιμένει να την εξερευνήσετε! Θα βρείτε πληροφορίες για την εταιρεία μας, την ομάδα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε αλλά και άρθρα για θέματα που πιθανώς να σας ενδιαφέρουν.