Skip to content

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Οι διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης στην NewCo ακολουθούν “Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης” που έχει ειδικά καταρτιστεί. Ο Κώδικας βασίζεται στον στις “Καλές Πρακτικές
Εταιρικής Διακυβέρνησης για Μη – Εισηγμένες εταιρείες του Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής
Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ – www.esed.org.gr)”.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 • Στην NewCo εφαρμόζονται μοντέλα διαχείρισης κινδύνου ακολουθωντας τα στάδια: αναγνώριση, αξιολόγηση, αντιμετώπιση και παρακολούθηση & επανεξέταση.
 • Ο στόχος είναι η διαχείριση όλων των σχετικών κινδύνων που αφορούν την εταιρεία: πιστωτικός, αγοράς, λειτουργικός, επιχειρηματικός και τελικά εταιρικής φήμης.
risk_management

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Ηθικής & Δεοντολογίας της NewCo αποτελεί τη βάση των κοινών αξιών που μας χαρακτηρίζουν και μας ακολουθούν κατά την άσκηση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

 • Ο κώδικας αποτυπώνει τις αρχές σχετικά με την αποδεκτή και ηθικά ορθή συμπεριφορά των εργαζόμενων και συνεργατών της εταιρείας και κατά συνέπεια αντικατοπτρίζει τις αξίες της.
 • Εργαζόμενοι και συνεργάτες αποδέχονται οικειοθελώς τις αρχές και δεσμεύονται ότι αυτές θα διέπουν τη συμπεριφορά και την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
NewCo - GRC - ESG

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Οι Πολιτικές περικλείουν το όραμα, τις αξίες, τη φιλοσοφία και την αποστολή της εταιρείας ενώ παράλληλα διατυπώνουν το σύνολο των βασικών κανόνων και κατευθύνσεων που θέτει η Διοίκηση.

Στην NewCo έχουν θεσπιστεί και εφαρμόζονται δύο κατηγορίες πολιτικών:

 • Πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης (governance policies) που αναφέρονται σε βασικές αρχές συμπεριφοράς των συμμετεχόντων στη λειτουργία της εταιρείας.
 • Λειτουργικές πολιτικές (operational policies) που αναφέρονται σε βασικές αρχές για την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχουν καταρτηστεί οι παρακάτω πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης (governance policies) και αφορούν σε βασικές αρχές συμπεριφοράς των συμμετεχόντων στη λειτουργία της εταιρείας:

 • Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Personal Data)
 • Πολιτική Εμπιστευτικών Πληροφοριών (Confidential Information)
 • Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων (Conflict of Interest)
 • Πολιτική Αποτροπής Κατάχρησης Αγοράς (Market Abuse)
 • Πολιτική Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management)

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Έχουν καταρτιστεί οι παρακάτω λειτουργικές πολιτικές (operational policies) και αφορούν σε βασικές αρχές για την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας:

 • Πολιτική Προμηθειών (Procurements)
 • Πολιτική ταξιδιών
 • Πολιτική χρήσης εταιρικών πιστωτικών καρτών
 • Πολιτική ανακύκλωσης
 • Πολιτική διαχείρισης log-files

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Οι Διαδικασίες αποτελούν τις αναγκαίες οδηγίες για την υλοποίηση των κανόνων και αρχών των πολιτικών. Έχουν υποστηρικτικό ρόλο και καταγράφουν το πως θα επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα που ορίζονται στις πολιτικές.

 • Διαδικασία Κατάρτισης και Θέσπισης Πολιτικών (Policy Governance).
  Με τη συγκεκριμένη διαδικασία τίθεται το πλαίσιο για την κατάρτιση, θέσπιση και διαχείριση των εταιρικών πολιτικών και των αντίστοιχων εγχειριδίων.

 • Διαδικασία Tell me & Ask me (Tell me & Ask me Process).

  Η διαδικασία αυτή θεσπίζει πολιτική «ανοιχτών θυρών» με την εφαρμογή μηχανισμού υποβολής ερωτημάτων (απορίες, διευκρινίσεις, προβληματισμοί, ανησυχίες) πάνω στις εταιρικές πολιτικές.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 • Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης & Λειτουργίας
 • Κανονισμός Εργασίας
NewCo

Copyright 2021 NewCo. All rights reserved.