Skip to content

Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Μανώλης Χρυσοστάλης

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ο κ. Μανώλης Χρυσοστάλης,  διαθέτει πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό , διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων, καθώς και στην οικονομική και στη διοικητική διαχείριση έργων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Έχει διατελέσει Επιστημονικός Σύμβουλος σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε θέματα Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Αναδιοργάνωσης, συμβάλλοντας καταλυτικά στη βελτίωση της οργανωτικής τους απόδοσης και στη διευκόλυνση των απαιτούμενων αλλαγών που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών προσανατολισμένων στο κοινό.

Ο κ. Χρυσοστάλης κατέχει πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, ενώ οι μεταπτυχιακές του σπουδές είναι στη Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση. Είναι επίσης, διαπιστευμένος Σύμβουλος Συγκριτικής Αξιολόγησης.

Η ευρεία εμπειρία του στην αντιμετώπιση θεμάτων επιχειρησιακής διαχείρισης του δίνει τη δυνατότητα, μέσω μιας καινοτόμου και κριτικής προσέγγισης, στην αποτελεσματική ανάλυση, το σχεδιασμό και την εφαρμογή ολιστικών προσεγγίσεων στη βελτίωση της απόδοσης ενός οργανισμού.

Γαρυφαλιά Πλατανίτη

Αντιπρόεδρος - Αναπληρώτρια Πρόεδρος

Ενσωματώνοντας πολυετή πείρα εργασίας και μόρφωσης στον χώρο της πληροφορικής και των επιστημών, η Γαρυφαλιά Πλατανίτη έχει εκτελέσει πληθώρα καθηκόντων σύμφωνα με τις επικρατούσες ανάγκες και προκλήσεις της θέσης της.
 
Έχει υπάρξει για πολλά χρόνια διαχειρίστρια προγραμμάτων, web Sys με ισχυρή εμπειρία διαχείρισης υποδομών διακομιστών σε πλατφόρμες Unix και Linux και στην ανάπτυξη διαφόρων έργων στο διαδίκτυο που αναπτύσσονται  χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες του χώρου. 
 
Γεννημένη το 1988, κατά τη διάρκεια της ζωής της διαγράφεται μια πορεία αυτόνομης επιδίωξης μόρφωσης και βελτίωσης ικανοτήτων. Διαθέτει σύνθετη επαγγελματική πείρα που κυμαίνεται από τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και διαχείριση ηλεκτρονικής υποδομής, μέχρι και την βιομηχανική έρευνα και το digital marketing.  
 
Ο σκοπός αυτής της πορείας συγκομιδής γνώσης και δεξιοτήτων ήταν και είναι πάντοτε η αυτοβελτίωση και η θέληση να ανταπεξέλθει σε κάθε νέα πρόκληση.

Κωνσταντίνος Πλατυκώστας

Business Consultant

Ο Κώστας Πλατυκώστας είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών και του Τμήματος Νομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  με  Μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία –  Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1984-1987), στη Διοίκηση – MAICH – CIHEAM (1991-1992), ενώ επίσης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Τουρισμού από το ΕΑΠ.

Από το 1984 έως το 2014 διετέλεσε επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ.

Έχει εξειδίκευση και μακροχρόνια επαγγελματική εμπειρία στη Διοίκηση Εταιρειών και Οργανισμών, στην Ανάπτυξη και Διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων, στον ανασχεδιασμό εταιρειών και οργανισμών, στην Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση για την Κοινωνική Οικονομία, στη Βιώσιμη Αγροτική Διαχείριση και τη Ναυτιλιακή και Λιμενική Διαχείριση.

Κωνσταντίνος Τσιώμος

Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης

Είναι Μηχανικός Αυτοματισμών και Συστημάτων με καθήκοντα Διευθυντή Έρευνας στην εταιρία NewCo. Λειτουργεί επίσης ως Ερευνητής και Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Στο παρελθόν εργάστηκε στον τομέα του Αυτοματισμού Μεταφορών, της Πληροφορικής και σε διάφορες ειδικότητες του τεχνικού τομέα.

Τα επαγγελματικά, τεχνολογικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από τις Τεχνολογίες Πληροφορικής, την Τεχνητή Νοημοσύνη, το Blockchain, τη Ρομποτική, τη Μηχατρονική και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Διαθέτει ευέλικτη και οργανωτική προσωπικότητα, ικανή να αναπτύσσει μεθοδικές ιδέες, εστιάζοντας σε ουσιώδεις λεπτομέρειες.

Εντρίτ Μετάι

Τεχνικός Διεθυντής

Ο κ. Μετάι είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πολυτεχνείο Κρήτης). Διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπειρία στην ανάπτυξη υπηρεσιών και διασύνδεση τους με τη τεχνολογία Blockchain.

Έχει διατελέσει ως σύμβουλος και υπεύθυνος υλοποίησης για πολλαπλά έργα στα πλαίσια του Horizon Europe. Το δίκτυο συνεργασιών του εκτείνεται σε πολλές χώρες της Ευρωπαικής ζώνης με ιδιαίτερη έμφαση τους τομείς της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης.

Τα ενδιαφέροντα του παρουσιάζονται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων κυβερνοασφάλειας και υπηρεσιών προς όφελος της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας.

 

Copyright 2021 NewCo. All rights reserved.